Zonnepaneel Reiniging - Solarfields cleaning

Rendement

Kwaliteit

Landelijke service

Meerjarig onderhoudsplan schoonmaken van Solarfields

Solarfields zijn niet meer dan in grote aantallen geplaatste hoeveelheden zonnepanelen. Een groeiend aantal gemeenten hebben locaties aangewezen en vrij gemaakt voor de aanleg van een of meerdere Solarfields.

Alsmede vanwege het groene karakter van deze Solarfields is het voor gemeenten aantrekkelijk zich als zodanig te presenteren dat deze met verduurzaming bezig zijn. Steeds meer gemeenten nemen het heft in eigen handen en verduurzamen door middel van Solarfields.

Veelal zijn deze Solarfields opgebouwd uit zonnepanelen die geplaatst in een zadeldakconstructie en staande op een aan elkaar verbonden aluminium potenconstructie die in de grond verankerd is.

Voor het schoonmaken van Solarfields spelen zaken als juiste hoeveelheid water op de werkplek een voorname rol. Door de lange slanglengte bestaat de kans op aanzienlijk drukverlies op de werkplek. Technische kennis en ervaring maakt dat wij iedere oplossing bedenken zodat Solarfields op een duurzame wijze en hoge kwaliteitstandaard van schoonmaken gegarandeerd worden.

Solarfields in een open veld zullen tevens niet ontkomen aan duurzaam onderhoudsplan. Ondanks de kosten van het schoonmaken voor Solarfields, streven wij ernaar om de kostprijs van het schoonmaken binnen de kostprijs van het rendementsverlies te houden.

Voor komende jaren heeft Zonnepaneelreininging.com als hoofddoel het schoonmaken voor grotere aantallen mogelijk te maken. Solarfields zijn hier een wezenlijk onderdeel van.

Zonnepaneel Reiniging - Klantenvertellen

uit beoordelingen